Lajmet

Lajmet e fundit

 • Lajmet tjera

 • 08 Qershor 2015

  Tryezë me temë: Subjektet politike në Kosovë Demokracia e brendshme, sistemi politik, dhe fushata zgjedhore

  Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave - KIPRED, ka mbajtur sot tryezën me temë “Subjektet politike në Kosovë: Demokracia e brendshme, sistemi politik, dhe fushata zgjedhore’. Në këtë tryezë u zhvillua diskutimi ndërmjet përfaqësuesve të pesë subjekteve politike kryesore në Kosovë, shoqërisë civile, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe organizatave dhe institucioneve tjera relevante.

 • 29 Maj 2015

  Tryezë me temë: Kërkesat e BE-së për Kosovën: Lufta Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore

  Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED) dhe partneri zbatues, Syri i Vizionit (SiV), organizuan një tryezë të rrumbullakët me temë: “Kërkesat e BE-së për Kosovën: Lufta Kundër Trafikimit me Qenie Njerëzore” për të prezentuar të gjeturat dhe diskutuar rreth kësaj çështjeje.

 • 01 Prill 2015

  Kosova drejt BE-së, sfida e migrimit të parregullt

  Me një perspektivë të pasigurt drejt BE-së duke qenë vendi i vetëm në rajon pa liberalizim të vizave, Kosova dhe qytetarët e saj vazhdojnë të përballen me izolimin që, pos situatës së brendshme socio-ekonomike, i ka kontribuuar po ashtu migrimit masiv të parregullt të kosovarëve në muajt e fundit.

 • 25 Mars 2015

  Trajnim për Partitë Politike në Pejë

  Ky cikël i ri i trajnimeve për partitë politike në komuna të ndryshme të Kosovës është vazhdimësi e projektit 'Demokracia e brendshme në partitë politike', ku këtë vit zhvillohet, analizohet dhe diskutohet moduli mbi 'Ndërtimin strategjik institucional dhe organizativ të partive politike'.

 • 30 Janar 2015

  Marrëdhëniet Ndëretnike në Ballkanin Perëndimor: Implikimet për Kosovën

  Ky punim i heton problemet e marrëdhënieve ndëretnike në vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe përfshin prapavijën, përbërjen etnike, të drejtat dhe përfaqësimin politik. Në një numër vendesh grindjet kanë të bëjnë me numrin e pjesëtarëve të minoriteteve etnike, ndërkohë që në të tjerat, këto kanë të bëjnë me kërkesat për më tepër të drejta minoritare etnike, përfshirë këtu edhe autonominë territoriale.

 • 23 Janar 2015

  Pjesëmarrja e Kosovës në Organizatat dhe Nismat Rajonale

  Struktura e punimit përbëhet nga gjithsej pesë kapituj, përfshirë hyrjen dhe përfundimin. Pas kapitullit hyrës, në kapitullin e dytë punimi do të përqendrohet në një këndvështrim më të gjerë të evoluimit të bashkëpunimit rajonal në EJL pas përfundimit të Luftës së Ftohtë.