Lajmet

Lajmet e fundit

 • Lajmet tjera

 • 23 Janar 2015

  Pjesëmarrja e Kosovës në Organizatat dhe Nismat Rajonale

  Struktura e punimit përbëhet nga gjithsej pesë kapituj, përfshirë hyrjen dhe përfundimin. Pas kapitullit hyrës, në kapitullin e dytë punimi do të përqendrohet në një këndvështrim më të gjerë të evoluimit të bashkëpunimit rajonal në EJL pas përfundimit të Luftës së Ftohtë.

 • 12 Dhjetor 2014

  Kosova në kontekst rajonal: marrëdhëniet politike bilaterale

  Prishtinë, 12 dhjetor –Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) ka publikuar raportin “Kosova në Kontekst Rajonal: Marrëdhëniet Politike Bilaterale”, i cili shqyrton marrëdhëniet politike bilaterale të Kosovës me 11 shtetet e rajonit që nga shpallja e pavarësisë nga ana e saj në shkurtin e vitit 2008.

 • 15 Shtator 2014

  Tryezë e rrumbullakët: Përmbushja e kërkesave të BE-së për qeverisje të mirë, për Integrimin e mëtejshëm Evropian të Kosovës

  Prishtinë, 15 shtator 2014 – Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED) dhe partneri implementues Syri i Vizionit (SiV) organizuannjë tryezë të rrumbullakët për të prezentuar dhe diskutuar projektin e përbashkët "Përmbushja e kërkesave të BE-së për qeverisje të mirë, për Integrimin e mëtejshëm Evropian të Kosovës", projekt i cili është financuar nga Komisioni Evropian, Zyra Ndërlidhëse në Prishtinë.

 • 08 Shtator 2014

  Ftesë për Aplikim: KIPRED - Qendra për Arsim

  Gjenerata e katërt tetor – dhjetor 2014
  Instituti KIPRED ka hapur konkursin për studentët e gjeneratës së katërt të cilët do të ndjekin ligjëratat në Qendrën për Arsim.

 • 22 Maj 2014

  Qeverisja demokratike e partive politike në nivel lokal

  Prishtinë, 22 maj 2014 – KIPRED është duke vazhduar zbatimin e projektit “Demokracia e brendshme në partitë politike”, që ka për qëllim promovimin e praktikave më të mira në qeverisjen demokratike të degëve të partive politike në Kosovës.

 • 20 Maj 2014

  Hetimi i korrupsionit në Kosovë: (mos) Bashkëpunimi në mes të policisë dhe prokurorisë

  Institucionet e Kosovës kanë adresuar si një çështje me prioritet kërkesat e BE-së për Udhërrëfyesin e Liberalizimit të Vizave për Kosovën dhe Studimin e Fizibilitetit për Kosovën. BE-ja ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës të adresojë rreth 150 kritere në mënyrë që Kosova të avancojë në proceset e saj integruese dhe të udhëtimit të lirë në BE. Prandaj, Qeveria e Kosovës është duke u përpjekur për të siguruar prova të rezultateve në luftën e saj kundër korrupsionit, duke përfshirë edhe zhvillimin e një mekanizmi përcjellës për të dëshmuar shkallën e suksesshme të ndjekjeve penale dhe dënimeve të korrupsionit.