Lajmet

Lajmet e fundit

 • Lajmet tjera

 • 08 Shtator 2014

  Ftesë për Aplikim: KIPRED - Qendra për Arsim

  Gjenerata e katërt tetor – dhjetor 2014
  Instituti KIPRED ka hapur konkursin për studentët e gjeneratës së katërt të cilët do të ndjekin ligjëratat në Qendrën për Arsim.

 • 22 Maj 2014

  Qeverisja demokratike e partive politike në nivel lokal

  Prishtinë, 22 maj 2014 – KIPRED është duke vazhduar zbatimin e projektit “Demokracia e brendshme në partitë politike”, që ka për qëllim promovimin e praktikave më të mira në qeverisjen demokratike të degëve të partive politike në Kosovës.

 • 20 Maj 2014

  Hetimi i korrupsionit në Kosovë: (mos) Bashkëpunimi në mes të policisë dhe prokurorisë

  Institucionet e Kosovës kanë adresuar si një çështje me prioritet kërkesat e BE-së për Udhërrëfyesin e Liberalizimit të Vizave për Kosovën dhe Studimin e Fizibilitetit për Kosovën. BE-ja ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës të adresojë rreth 150 kritere në mënyrë që Kosova të avancojë në proceset e saj integruese dhe të udhëtimit të lirë në BE. Prandaj, Qeveria e Kosovës është duke u përpjekur për të siguruar prova të rezultateve në luftën e saj kundër korrupsionit, duke përfshirë edhe zhvillimin e një mekanizmi përcjellës për të dëshmuar shkallën e suksesshme të ndjekjeve penale dhe dënimeve të korrupsionit.

 • 12 Mars 2014

  Zgjedhjet Lokale në Kosovë 2013: Vështrim i përgjithshëm dhe rekomandimet për reformën zgjedhore

  Ky punim është i dhjeti me radhë i KIPRED-it në fushën e zgjedhjeve dhe mëton të ofrojë një përshkrim kronologjik të procesit të zgjedhjeve lokale 2013, duke përfshirë klimën parazgjedhore si dhe efektet në zgjedhje të dialogut për normalizim të marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja e 19 prillit 2013 në mes të dy vendeve, në mes të tjerash synonte edhe organizimin e zgjedhjeve për herë të parë me ligjet e Republikës së Kosovës edhe në katër komunat veriore kryesisht të banuar nga komuniteti serb.

 • 24 Shkurt 2014

  Lufta kundër korrupsionit: Analizë krahasuese mes Kosovës dhe Kroacisë

  Ky raport, analizë e politikave arrin në konkludimin se krijimi i organeve të shumta për të luftuar korrupsionin ka shkaktuar një përplasje të mandateve, joefikasitet, rritje të mungesës së përgjegjësisë dhe ka ulur numrin e dënimeve.

 • 24 Shkurt 2014

  Lufta kundër korrupsionit: Analizë krahasuese mes Kosovës dhe Kroacisë

  Ky raport, analizë e politikave arrin në konkludimin se krijimi i organeve të shumta për të luftuar korrupsionin ka shkaktuar një përplasje të mandateve, joefikasitet, rritje të mungesës së përgjegjësisë dhe ka ulur numrin e dënimeve.