Lajmet

Lajmet e fundit

 • Lajmet tjera

 • 28 Shkurt 2012

  Kipred nisë fushatën për avokimin e reformes zgjedhore

  Prizren, 28 shkurt 2012 - Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave ka nisur fushatën për avokimin e reformës zgjedhore.

 • 28 Shkurt 2012

  KIPRED publikoi analizën politike: Vizioni gjithëpërfshirës për veriun: Mundësia e fundit

  Prishtinë, 8 shkurt - Njoftimi i Grupit Ndërkombëtar Drejtues se procesi i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës mund të përfundoj kah fundi i viti 2012 vuri në theks urgjencën e zgjedhjes dhe të re-integrimit të veriut të Kosovës me pjesën tjetër të shtetit.

 • 20 Shkurt 2012

  Qasjet bazë për pajtim ndër-etnik në pjesën veriore të Kosovës

  Fokusi i këtij punimi është te marrëdhëniet në mes të komuniteteve të shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve të Kosovës, jo vetëm për shkak se këto janë dy komunitetet më të mëdha në vend, por gjithashtu se janë edhe më të armiqësuarat. Ky punim thekson sfida

 • 07 Shkurt 2012

  Abuzimet t’i luftojnë partitë

  Instituti KIPRED të hënën përmes një konference për medie ka vlerësuar se sistemi i drejtësisë në Kosovë ka dështuar në dënimin e atyre që vodhën votat në zgjedhjet e 2010 dhe ka kërkuar luftimin dhe dënimin e krimit elektoral. KIPRED vlerëson se dështimi që të dënohen këto praktika, siç i ka quajtur, të papranueshme, do të jep shembull të keq dhe do të inkurajojë ata që vodhën vota që ta shkelin ligjin përsëri.

 • 26 Tetor 2011

  Krimet e Zgjedhjeve

 • 30 Nëntor -0001

  Modelimi i kuvendit të Kosovës me zona zgjedhore

  Në këtë publikim, KIPRED, përveç që rekomandon që Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme të amandamentohet në mënyrë që parregullsitë që u shfaqën në zgjedhjet e fundit të mos ndodhin sërish, gjithashtu propozon që kjo të bëhet me anë të diskutimeve me grupe