Gent Gjikolli

Menaxher i projektit dhe Hulumtues

Gent Gjikolli është i angazhuar në kërkimin dhe zhvillimin e politikave që ndërlidhen me marrëdhëniet ndërkombëtare, çështjet e sigurisë, si dhe partitë politike.

Përvoja profesionale e Gentit është e lidhur kryesisht me sektorin e shoqërisë civile, përfshi edhe kontributin tri vjeçar në sektorin pubik. nga viti 2012, Genti është pjesë e KIPRED ku angazhimin kryesor e kishte në hulumtimin e marrëdhënieve të Kosovës me vendet rajonale, ku tani është i angazhuar gjithashtu ne programet e demokratizimit të partive politike si dhe me hulumtimin e çështjes së sigurisë së vendit.

 

Genti studimet “Bachelor” i përfundoi në ‘Ankara University – Marrëdhënie Ndërkombëtare’ ku gjithashtu është duke vijuar studimet e magjistraturës në po të njëjtin universitet dhe drejtim.

Shpërndaje këtë artikull