mbylle
Ky punim i heton problemet e marrëdhënieve ndëretnike në vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe përfshin prapavijën, përbërjen etnike, të drejtat dhe përfaqësimin politik. Në një numër vendesh grindjet kanë të bëjnë me numrin e pjesëtarëve të minoriteteve etnike, ndërkohë që në të tjerat, këto kanë të bëjnë me kërkesat për më tepër të drejta minoritare etnike, përfshirë këtu edhe autonominë territoriale.
Struktura e punimit përbëhet nga gjithsej pesë kapituj, përfshirë hyrjen dhe përfundimin. Pas kapitullit hyrës, në kapitullin e dytë punimi do të përqendrohet në një këndvështrim më të gjerë të evoluimit të bashkëpunimit rajonal në EJL pas përfundimit të Luftës së Ftohtë.
Prishtinë, 12 dhjetor –Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) ka publikuar raportin “Kosova në Kontekstin e Sigurisë dhe Mbrojtjes të Ballkanit Perëndimor”. Ky raport analizon politikat e sigurisë kombëtare dhe atyre të mbrojtjes të vendeve të Ballkanit Perëndimor, aftësitë e tyre ushtarake, ndikimin e përfshirjes ushtarake të NATO-s dhe instrumenteve të saja integruese, dilemat e sigurisë dhe sfidat e mbrojtjes të Kosovës, si dhe mundësitë e ndërtimit të bashkëpunimit zyrtar të NATO-s me Kosovën. Ky raport nxjerrë këto përfundime:
LAJMET
KOSOVA NË KONTEKST RAJONAL: MARRËDHËNIET POLITIKE BILATERALE

12/12/2014
Prishtinë, 12 dhjetor –Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) ka publikuar raportin “Kosova në Kontekst Rajonal: Marrëdhëniet Politike Bilaterale”, i cili shqyrton marrëdhëniet politike bilaterale të Kosovës me 11 shtetet e rajonit që nga shpallja e pavarësisë nga ana e saj në shkurtin e vitit 2008.
KOSOVA DREJT BE- së, BAROMETRI PËR SUNDIMIN E LIGJIT

05/11/2014
Prishtinë, 05 nëntor – Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED) dhe Syri i Vizionit (SiV) lansuan uebfaqen `Kosova drejt BE-së Barometri për Sundimin e Ligjit` në kuadër të projektit `Përmbushja e kërkesave të BE-së për qeverisje të mirë, për Integrimin e mëtejshëm Evropian të Kosovës`, projekt i cili është financuar nga Komisioni Evropian, Zyra Ndërlidhëse në Prishtinë.
OPINIONE
Shtetëndërtimi = Politika e jashtme
Marrëveshja e Brukselit ka lëkundur status quo-n në dy drejtime: pritet t’i jap fund...
09/01/2014 Krenar Shala
 
BOTIMET
01/2015
MARRËDHËNIET NDËRETNIKE NË BALLKANIN PERËNDIMOR: IMPLIKIMET PËR KOSOVËN
01/2015
Pjesëmarrja e Kosovës në Organizatat dhe Nismat Rajonale
12/2014
Kosova në kontekstin e sigurisë dhe të mbrojtjes të Ballkanit Perëndimor
REGJISTROHU NË EMAIL LISTËN
 
 
 
Gjykimet e banditëve dhe liderët e pafajshëm
Në MEDIA
19/05/2014
Të akuzuar për krim e korrupsion dhe – kërkojnë votë!
Albert Krasniqi nga KIPRED-i ka thënë se nëse do të kishte demokraci nëpër parti politike, atëherë këta individë nuk do ta kalonin as...
18/05/2014
Premtimet e parealizueshme
Krasniqi: Fondi i Punësimit mund të keqpërdoret
 
Bëje Like dhe Follow dhe rri i kyqur për më të rejat nga Instituti KIPRED