• Arben Hajrullahu

  Kryetar

  Ph.D. në shkenca Politike nga Universiteti i Vienës dhe Profesor i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës

 • Shkipe Deda – Gjurgjiali

  Anëtare

  M.Sc në shkenca të ambientit nga Universiteti i Zagrebit, Menaxhere e protofolit të ambientit dhe energjisë, UNDP Kosovë.

 • Bekim Blakaj

  Anëtar

  B.Sc. në shkenca të organizimit nga Universiteti i Beogradit, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës për të Drejtën Humanitare, Kosovë.

 • Emrush Ujkani

  Anëtar

  Ph.D.C. në të Drejtën Evropiane dhe LL.M. nga Universiteti Katolik i Luvenit, CEO I European Investment Council, Kosovë