Integrimet Evropiane dhe qeverisja

Integrimet Evropiane dhe qeverisja, në të cilin trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, korrupcionin dhe krimin e organizuar, tansparencën dhe çështjet gjinore, qasjen në drejtësi të grupeve të margjinalizuara që ndërlidhen me procesin e integrimeve evropiane, si dhe çështjet që kanë të bëjnë me financat publike dhe me arsimin e lartë.

Aktivitetet e fundit