Marrëdhëniet Ndër-etnike

Marrëdhëniet ndër-etnike, i cili deri më tani ka qenë i kufizuar në çështjet e ndërlidhura me marrëdhëniet midis komunitetit shqiptar dhe atij serb, dhe akomodimin e komunitetit serb në shtetin e Kosovës. Ky program ka nevojë të zgjerohet me përfshirjen e komuniteteve të tjera të Kosovës.

Aktivitetet e fundit