Punëtoria për rishikimin e Strategjisë dhe planit zhvillimor të Institucionit të Avokatit të Popullit 2017-2019.

Kjo punëtori është pjesë e projektit "Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të njeriut përmes shoqerisë civile aktive", dhe është duke u implementuar nga Instituti #KIPRED#GLPS dhe #Artpolis. Projekti mbështetet nga Zyra e Bashkimit Evropian ne Kosove

Shpërndaje këtë artikull