Agon Demjaha

Bashkëpunëtor i Lartë Hulumtues

Agon Demjaha është M.A. në Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Studimet Evropiane dhe Ph.D. në Shkencat Politike. Gjatë citeve 2006-2010 ka shërbyer si Ambasador i Republikës së Maqedonisë në Mbretërinë e Suedisë. Demjaha ka publikuar një numër të artikujve në fushën e shkencave politike në revista ndërkombëtare dhe është autor i disa kapitujve të librave të edituar. Interesat e tij kërkimore përfshijnë relacionet etnike, preventimin dhe zgjidhjen e konflikteve, diplomacinë dhe bashkëpunimin rajonal.