Lajmet

Lajmet e fundit

 • Lajmet tjera

 • 25 Mars 2015

  Trajnim për Partitë Politike në Pejë

  Ky cikël i ri i trajnimeve për partitë politike në komuna të ndryshme të Kosovës është vazhdimësi e projektit 'Demokracia e brendshme në partitë politike', ku këtë vit zhvillohet, analizohet dhe diskutohet moduli mbi 'Ndërtimin strategjik institucional dhe organizativ të partive politike'.

 • 30 Janar 2015

  Marrëdhëniet Ndëretnike në Ballkanin Perëndimor: Implikimet për Kosovën

  Ky punim i heton problemet e marrëdhënieve ndëretnike në vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe përfshin prapavijën, përbërjen etnike, të drejtat dhe përfaqësimin politik. Në një numër vendesh grindjet kanë të bëjnë me numrin e pjesëtarëve të minoriteteve etnike, ndërkohë që në të tjerat, këto kanë të bëjnë me kërkesat për më tepër të drejta minoritare etnike, përfshirë këtu edhe autonominë territoriale.

 • 23 Janar 2015

  Pjesëmarrja e Kosovës në Organizatat dhe Nismat Rajonale

  Struktura e punimit përbëhet nga gjithsej pesë kapituj, përfshirë hyrjen dhe përfundimin. Pas kapitullit hyrës, në kapitullin e dytë punimi do të përqendrohet në një këndvështrim më të gjerë të evoluimit të bashkëpunimit rajonal në EJL pas përfundimit të Luftës së Ftohtë.

 • 12 Dhjetor 2014

  Kosova në kontekst rajonal: marrëdhëniet politike bilaterale

  Prishtinë, 12 dhjetor –Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) ka publikuar raportin “Kosova në Kontekst Rajonal: Marrëdhëniet Politike Bilaterale”, i cili shqyrton marrëdhëniet politike bilaterale të Kosovës me 11 shtetet e rajonit që nga shpallja e pavarësisë nga ana e saj në shkurtin e vitit 2008.

 • 15 Shtator 2014

  Tryezë e rrumbullakët: Përmbushja e kërkesave të BE-së për qeverisje të mirë, për Integrimin e mëtejshëm Evropian të Kosovës

  Prishtinë, 15 shtator 2014 – Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED) dhe partneri implementues Syri i Vizionit (SiV) organizuannjë tryezë të rrumbullakët për të prezentuar dhe diskutuar projektin e përbashkët "Përmbushja e kërkesave të BE-së për qeverisje të mirë, për Integrimin e mëtejshëm Evropian të Kosovës", projekt i cili është financuar nga Komisioni Evropian, Zyra Ndërlidhëse në Prishtinë.

 • 08 Shtator 2014

  Ftesë për Aplikim: KIPRED - Qendra për Arsim

  Gjenerata e katërt tetor – dhjetor 2014
  Instituti KIPRED ka hapur konkursin për studentët e gjeneratës së katërt të cilët do të ndjekin ligjëratat në Qendrën për Arsim.