Lajmet

Lajmet e fundit

  • Lajmet tjera

  • 26 Tetor 2011

    Krimet e Zgjedhjeve

  • 30 Nëntor -0001

    Modelimi i kuvendit të Kosovës me zona zgjedhore

    Në këtë publikim, KIPRED, përveç që rekomandon që Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme të amandamentohet në mënyrë që parregullsitë që u shfaqën në zgjedhjet e fundit të mos ndodhin sërish, gjithashtu propozon që kjo të bëhet me anë të diskutimeve me grupe