Lajmet

Lajmet e fundit

 • Lajmet tjera

 • 08 Tetor 2015

  Tryezë e rrumbullakët "Pandëshkueshmëria në Kosovë: Lufta Kundër Korrupsionit të Profilit të Lartë"

  Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED) dhe partneri zbatues, Syri i Vizionit (SiV), organizuan një tryezë të rrumbullakët me temë: “Pandëshkueshmëria në Kosovë: Lufta Kundër Korrupsionit të Profilit të Lartë” për të prezentuar të gjeturat dhe diskutuar rreth kësaj çështjeje.

 • 03 Shtator 2015

  KONKURS

  Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED), shpall konkurs për këtë vend të punës: Asistent/e Hulumtues/e

 • 10 Gusht 2015

  Tryezë e rrumbullakët: Monitorimi i Sektorit të Sigurisë së Kosovës: Prill – Korrik 2015

  Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) kanë mbajtur tryezën e rrumbullakët: Monitorimi i Sektorit të Sigurisë së Kosovës: Prill – Korrik 2015, në të cilën janë prezentuar dhe diskutuar të gjeturat e monitorimit të përmbledhura në edicionin e parë të Observerit të Sektorit të Sigurisë së Kosovës.

 • 15 Korrik 2015

  Tryezë e rrumbullakët: Subjektet Politike në Kosovë: Zgjedhjet Brenda-Partiake, Integrimi në Organizatat Ndërkombëtare, Politikë -bërja dhe Vendimarrja

  Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dhe Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) kanë mbajtur tryezën me temë: Subjektet Politike në Kosovë: Zgjedhjet Brenda-Partiake, Integrimi në Organizatat Ndërkombëtare, Politikë-bërja dhe Vendimarrja.

 • 19 Qershor 2015

  Trajnim për Partitë Politike në Lipjan

  KIPRED ka mbajtur trajnimin e radhës me partitë politike të Komunës së Lipjanit. Ky cikël i trajnimeve për partitë politike i cili mbahet në komuna të ndryshme të Kosovës është pjesë e projektit 'Demokracia e brendshme në partitë politike', ku analizohet dhe diskutohet moduli mbi 'Ndërtimin strategjik institucional dhe organizativ të partive politike'.

 • 19 Qershor 2015

  Politikat Krahasuese të Ballkanit – Thirrje për punime hulumtuese

  Qendra për Monitorim dhe Hulumtime CeMI ka publikuar një thirrje për Punime Hulumtuese në fushën e politikave krahasuese dhe të studimeve ndërkombëtare për numrin e parë të revistës Politikat Krahasuese të Ballkanit CBP është një revistë e re e përvjetshme e cila përbën pjesën e projektit “Studimi Krahasues i Zgjedhjeve në Ballkan: Ndikimi i Votës Personale në Marrëdheniet e Brendshme në Partitë Politike”, i implementuar në kuadër të programit promovues për Hulumtime regjionale në Mal të Zi. Fusha e saj është e përcaktuar gjerë për të përfshirë studimet krahasuese në politike, ekonomi dhe shkenca shoqerore në gjithë Ballkanin dhe në Evropën Juglindore si dhe në shtetet të cilat kanë lidhje të ngushta me regjionin, dhe përfshinë studimet krahasuese të shteteve të cilat japin vështrime të reja në zhvillimet në Ballkan. CBP synon të publikoj artikuj origjinal mbi politikat e Ballkanit me qëllim të promovimit të të kuptuarit më të mirë si dhe të debatit më të informuar mbi proceset politke në Evropën Juglindore.