Diedon Nixha

Hulumtues

Diedon Nixha është asistent hulumtues në Institutin Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave – KIPRED. Diedoni ka përfunduar studimet bachelor në Marrëdhënie Ndërkombëtare në Regent's University në Londër.

Shpërndaje këtë artikull