Valdrin Ukshini

Hulumtues

 

Valdrin Ukshini është hulumtues në Institutin Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave – KIPRED. Gjithashtu është anëtar i organizatës Federalistët e Rijnë Evropian.

Valdrini ka përfunduar studimet në drejtimin Juridik i Përgjithshëm pranë Universitetit të Prishtinës. Aktualisht është duke ndjekur studimet e nivelit master në drejtimin Kushtetues – Administrativ.

 

Shpërndaje këtë artikull